Imię: Nazwisko: E-mail lub kod pocztowy miejsca zamieszkania:

Skąd się Pan/Pani dowiedział/a o e-petycji?

Popieram e-petycję w sprawie wprowadzenia porad dietetycznych finansowanych przez NFZ dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 3-go roku życia.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej) w celu przygotowania petycji dotyczącej Profesjonalnej porady profilaktycznej i dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci na NFZ Udzielając tej zgody przyjmuję do wiadomości, że: (i) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja My Pacjenci z siedzibą w Warszawie przy ul. Łabędzia 61, 04-806 Warszawa, (ii) posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, (iii) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, (iv) moje dane osobowe, wraz z przygotowaną petycją, mogą zostać przekazane wybranym organom władzy publicznej, w tym m. in.: Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej, Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej, Ministerstwu Zdrowia Rzeczypospolitej.